SK CZ HU HR EN

Adatvédelem

I. Alapvető rendelkezések

A személyes adatok kezelője A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról („GDPR”) szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet („GDPR”) 4. cikk 7. pontja alapján a Japitex s.r.o. ID 36034827, székhelye: Podháj 14 Banská Bystrica 974 05 (a továbbiakban: adminisztrátor).

Az adminisztrátor elérhetőségei a következők:
cím: Povstalecká 61 Banská Bystrica 97409 Szlovák Köztársaság
email: eshop@japitex.sk
telefonszám:+421 908 815 654

Személyes adatnak minősül minden információ egy azonosított vagy azonosítható természetes személyről; azonosítható természetes személy az a természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különösen egy adott azonosítóra hivatkozva, például név, azonosító szám, helyadatok, hálózati azonosító vagy egy vagy több, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi szempontból.

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

Az adminisztrátor feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat, illetve azokat a személyes adatokat, amelyeket az adminisztrátor a megrendelésének teljesítése eredményeként szerzett.

Az adminisztrátor feldolgozza az Ön azonosító és kapcsolattartási adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja:

A személyes adatok kezelésének jogi oka:

az Ön és az adminisztrátor közötti szerződés teljesítése a 6. cikk 1. bekezdés b) GDPR aalapján,

az adminisztrátor jogos érdeke a közvetlen marketing biztosítása (üzleti hirdetések és hírlevelek küldéséhez) a 6. cikk 1. bekezdés f) GDPR alapján,

Az Ön beleegyezése a közvetlen marketing célú feldolgozáshoz (üzleti hirdetések és hírlevelek küldéséhez) a 6. cikk 1. bekezdés a) GDPR alapján, a 480/2004 törvény 7 § 2. bekezdésével összefüggésben a bizonyos információs társadalmi szolgáltatásokról, amennyiben nem rendeltek terméket vagy szolgáltatást.

A személyes adatok feldolgozásának célja:

megrendelésének feldolgozása és az Ön és az adminisztrátor közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor személyes adatok megadására van szükség, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség). A személyes adatok megadása a szerződés megkötésének és teljesítésének elengedhetetlen feltétele, személyes adatok megadása nélkül nem lehet a szerződést megkötni vagy az ügyintéző által teljesíteni.

Az adminisztrátor részéről nincs / van automatikus döntéshozatal a 22- cikk GDPR alapján. Ön kifejezett beleegyezését adta az ilyen feldolgozáshoz.

IV. Adattárolási időszak

Az adminisztrátor a személyes adatokat a következő ideig tárolja:

az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az ezekből a szerződéses kapcsolatokból eredő követelések érvényesítéséhez szükséges időre (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).

mindaddig, amíg a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásra kerül, legfeljebb … évig, ha a személyes adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

A személyes adatok megőrzési időszaka után az adminisztrátor törölni fogja a személyes adatokat.

V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

A személyes adatok címzettjei:

- részt vesz a termékértékesítésben / szolgáltatásnyújtásban / a szerződés alapján történő kifizetések teljesítésében

- e-shop üzemeltetési szolgáltatások és egyéb szolgáltatások nyújtása az e-shop üzemeltetésével kapcsolatban

- marketing szolgáltatások nyújtása

Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat szolgáltatni harmadik országoknak (az EU-n kívül) vagy nemzetközi szervezetnek. A személyes adatok címzettjei harmadik országokban felhőszolgáltatók.

VI. Az Ön jogai

A GDPR-ben meghatározott feltételek mellett Ön rendelkezik:

  • a személyes adatokhoz való hozzáférés jogával a 15. cikk GDPR alapján,
  • a személyes adatok helyesbítésének jogával a 16. cikk GDPR alapján, esetleg a feldolgozás korlátozásának jogával a 18. cikk GDPR alapján.
  • a személyes adatok törlésének jogával a 17. cikk GDPR alapján.
  • a feldolgozással szembeni kifogás jogával a 21. cikk GDPR alapján.
  • az adatok hordozhatóságának jogával a 20. cikk GDPR alapján.
  • az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának jogával írásban vagy elektronikus úton az adminisztrátor címére vagy e-mail címére, amely e feltételek III. cikkében található.

Önnek jogában áll panaszt benyújtani az Adatvédelmi Hatóságnál is, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

Az adatkezelő kijelenti, hogy minden technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok biztonsága érdekében.

Az adminisztrátor technikai intézkedéseket tett az adattárak és a személyes adatok adattárainak írásbeli biztosítása érdekében.

Az adatkezelő kijelenti, hogy csak a jogosult személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

VIII. Záró rendelkezések

Az online megrendelőlapon történő megrendelés elküldésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.

Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy megadja beleegyezését az online űrlapon keresztül. A hozzájárulás megadásával megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.

Az adminisztrátor jogosult ezen feltételek megváltoztatására. Az adatvédelmi irányelv új verzióját közzéteszi a weboldalán, és egyúttal elküldi Önnek a jelen feltételeknek egy új verzióját az Ön által megadott e-mail címre.

Ezek a feltételek 2018.05.25-én lépnek hatályba.

Iratkozzon fel a hírlevelünkre és 2.000 ft kedvezménnyel ajándékozzuk meg

Soha ne késsen le egy ajánlatot. Iratkozzon fel a hírlevélre, és 2.000 ft kedvezménnyel ajándékozzuk meg az első 20.000 ft feletti vásárlásra

×